Loading the content...

biogasanlæg

Nærenergi bygger biogassanlæg på Jæren, Norge

Nærenergi får en stor, offentlig udbudskontrakt for levering af et opgraderingsanlæg for biogas. Denne gang er det Norges Stavangerregionens interkommunale vand-, afløp- og renovationsselskab (IVAR) som har ladet sig begejstre. Nærenergi sætter dermed igen standarden for moderne energiløsninger baseret på affald.

  • Vi er meget glade for at blive tildelt dette projekt, da det viser at vores specialisering indenfor biogas høster frugter, siger administrerende direktør i Nærenergi Tore Meinert.

Nærenergi vandt i 2014 en tilsvarende kontrakt for byggelse af et opgraderingsanlæg for Hedemarken interkommunale vand- og renovationsselskab. IVARs anlæg på Grødaland på Jæren skal udvinde gas af kloakslam og madaffald, og sende den opgraderede biogas ind i på Lyses gasnet

  • Også denne gangen vinder vi ved at skitsere en løsning som både er miljøvenlig og omkostningseffektiv. I tillæg til at dette medfører en række muligheder indefor alternativ drivstof til regionen, viser IVAR her en langt mere miljøvenlig måde at håndtere affald på, da biogassen både produceres og anvendes lokalt, og ikke må transporteres til udlandet, siger Meinert.

Meget gavnligt for Nærenergi

Nærenergi har arbejdet langsigtet for at specialisere sig indenfor biogas, og har den sidste tid mærket et klart opsving i efterspørgslen af bæredygtige løsninger for energiudnyttelse fra blandt andet affaldsdeponi og afløbsslam. I udbudspapirene fra IVAR understreges det, at der vil blive lagt høj vægt på kvalitet i leverancen.

  • For os betyder dette projekt utrolig meget, da vi her får fremvist noget af det nyeste vi har indenfor moderne teknologi og bæredygtige løsninger i vores sortiment. Vi har konkurreret med store, multinationale selskaber i udbudet, noget som signalerer et stort og vigtigt skridt i vores arbejde med at være bedst på dette felt, sier Meinert.

Klar til efteråret 2016 

Opgraderingsanlægget på Grødaland vil stå klart i løbet af sensommeren 2016.

Back to top