Loading the content...

Arendal Kommune blev selvforsynt med energi

Arendal Kommune blev selvforsynt med energi

ARENDAL-KOMMUNE-BLE-SELVFORSYNT-MED-ENERGIArendel Kommune producerer metangas af afløbsslam på Saukilen renseanlæg i Norge og de ønskede at få installeret gasmotor til produktion af elektricitet, hovedsagelig til eget forbrug og varme til intern varmeveksling.
Referenceblad

Hias IKS nyttiggør biogasfakkel igen

Hias IKS biogass fakkel, levert av nærenergiHias IKS havde udfordringer med deres gamle biogasfakkel, da den havde for lav kapacitet til at brænde overskydende biogas. Nærenergi leverede projektering, installation samt rørføring for den nye biogasfakkel på 400 m3/time blev installeret.

Referenceblad: Biogasfakkel Hias

Back to top